مرتضی دماوندی

گروه صنعتی وتولیدی دماوندی

مدیرعامل

پاساژ پارس امیر
Tehran
بزرگراه فتح, بعد از میدان شیر پاستوریزه, روبروی فتح 19, مجتمع تجاری پارس امیر, پلاک 71 و 72 Iran

www.Damavandi-m.com