Nafiza Ahmad

SMMTC

Pembantu Tadbir (P/O) (Komunikasi)

Pusat Pengajian Tek. Multimedia dan Komunikasi
Sintok
Kedah 06010 Malaysia

www.smmtc.uum.edu.my