Hasbullah Ali

SMMTC

Pembantu Am Pejabat (Juru gambar)

Sintok
Kubang Pasu
Kedah 06010 Malaysia

www.smmtc.uum.edu.my